Ceník

         

  KOREKTURY:
  Běžný text

  základní korektura češtiny (gramatická, pravopisná 

  a typografická)

  60 Kč/normostrana

  expresní zpracování do 24 hodin – 100 Kč/normostrana (max. 10 normostran)

  rozšířená korektura (= základní + stylistická)

  80 Kč/normostrana

  expresní zpracování do 24 hodin – 120 Kč/normostrana (max. 10 normostran)

 

  Kalendáře a diáře, videotitulky    

  hodinová sazba 250 Kč

  •  

  COPYWRITING:

  Tvorba textů bez dodaných podkladů

  750 Kč/normostrana


  Tvorba textů z dodaných podkladů
  350 Kč/normostrana

 
   Návrhy sloganů 
   Cena dohodou

 
   POSUZOVÁNÍ RUKOPISŮ

   Posudek literárního díla s připomínkami a doporučeními

   Poezie       

   Hodinová sazba 250 Kč                               

   Próza (nebo jakýkoliv novinářský útvar )     

   300 Kč dílo do 15 stran                                

   500 Kč dílo od 16 do 50 stran

   1000 Kč dílo od 51 do 100 stran         

   1500 Kč dílo od 101 do 150 stran

   2000 Kč dílo od 151 do 200 stran

   2500 Kč dílo od 201 do 250 stran

   cena u děl s větším rozsahem stran dohodou
 

   Posudek literárního díla včetně oprav vyznačených v textu

   Poezie       

   hodinová sazba 500 Kč

   Próza

   500 Kč dílo do 15 stran            

   1000 Kč dílo od 16 do 50 stran

   1000 Kč dílo od 51 do 100 stran          

   3000 Kč dílo od 101 do 150 stran

   3500 Kč dílo od 151 do 200 stran

   4000 Kč dílo od 201 do 250 stran

   cena u děl s větším rozsahem stran dohodou

 

  INDIVIDUÁLNÍ PRAKTICKÉ LEKCE TVŮRČÍHO 

   Probíhají 

  •  formou zadání úkolu a následného vyhodnocení 

  •  pracuje se s již hotovým textem účastníka (1 hodina = dílo do 10 stran nebo 10 stran z díla)


   Zaměření:
   novinářské  - 1 lekce/500 Kč (téma lekce dle vzájemné domluvy)

   beletristické - 1 lekce/500 Kč (téma lekce dle vzájemné domluvy)