Korektury českých textů

Provádím české korektury webových, reklamních a firemních textů, newsletterů, produktových popisků, manuálů, katalogů, videotitulků ad. V ceně je zahrnuto dvojí čtení. Pokud máte krátký text a spěcháte na jeho korekci, můžete využít službu korektura obratem (do 2 hodin, max. 1 normostrana).  
 

Ceník:

 
  • Kalendáře a diáře, videotitulky    

         hodinová sazba 250 Kč

  • Běžný text

        základní korektura (gramatická, pravopisná a typografická)

        60 Kč/normostrana

        expresní zpracování do 24 hodin – 100 Kč/normostrana (max. 10 normostran)

        korektura obratem do 2 hodin – 150 Kč/normostrana (max. 1 normostrana)

        rozšířená korektura (= základní + stylistická)

        80 Kč/normostrana

        expresní zpracování do 24 hodin – 120 Kč/normostrana (max. 10 normostran)

        korektura obratem do 2 hodin – 180 Kč/normostrana (max. 1 normostrana)

 

Poznámka:

  •  1 strana = normostrana (1800 znaků včetně mezer)
  •  ceny jsou uvedeny za každou započatou normostranu