Čárka před a to

17.11.2018 16:50

Přemýšlíte, zda napsat, či nenapsat čárku před a toČárka před a to se píše, pokud se jedná o vysvětlovací význam, jinými slovy, když za kombinací výrazů a to následují další větné členy přinášející informace podstatné pro předchozí sdělení, např. Musí tam přijít tento týden, a to do středy (vysvětlení širšího významu slova týden) nebo Smlouvu je třeba uzavřít přímo s majitelem, a to písemně– Na kroužku jsme hráli na různé hudební nástroje, a to kytaru, klavír, flétnu a buben.

Výše uvedený případ je třeba odlišovat od souvětí, v němž je použita spojka a v poměru slučovacím a ukazovací zájmeno to ve funkci větného členu odkazujícího na předchozí větu nebo některý její člen, např. V kině bylo hodně lidí a to Elišce vadilo. – Přišel nečekaně a to jeho sestru překvapilo.

 

Nevíte, kde napsat čárku, a kde ne? Objednejte si korekturu na e-mailu

cassy25@seznam.cz

Zpět