Co je to korektura textu?

18.01.2019 16:12

Korektura textu je oprava textu z hlediska pravopisu, stylistiky a typografie. Pokud korekturu nemohou dělat dva lidé, doporučuji číst text vždy dvakrát. Při jednom čtení můžete lehce něco přehlédnout.

Potřebuji korekturu? 

Pokud si nejste jisti, kde se píše čárka, a kde ne, jak je to s pravidly pro psaní mě x mně či y x i, pak korekturu doporučuji. Zkontrolovat si můžete nechat prakticky jakýkoliv text, např.

 • články pro web
 • inzertní či reklamní texty
 • firemní články
 • příspěvky na facebook
 • úřední nebo soukromé dopisy
 • texty určené pro tištěná média
 • rukopisy knih
 • videotitulky

Druhy korektur

 • Pravopisná neboli gramatická
  oprava pravopisných chyb, překlepů, chybějících písmen atd.   
      
 • Stylistická
  odstranění stylistických neobratností a chyb – může se jednat např. o nelogičnosti v textu, opakující se slova, nedodržení stylové jednoty, špatně navazující věty ad.

   
 • Typografická
  kontrola písma (druhu, velikosti), nadbytečných či chybějících mezer, řádkování atd.

   
 • Předtisková
  doporučuji u všech textů před tiskem

   
 • Faktografická
  kontrola uvedených faktických údajů (pokud si ji klient objedná), nezbytná např. u korektur kalendárií v kalendářích a diářích

Formáty, v nichž lze provádět korektury

 • vytištěné dokumenty – pomocí korekturních znamének (dle technické normy ČSN 88 0410:2004 Korekturní znaménka pro sazbu – Pravidla používání) 
 • word – sledování změn
 • pdf – přímo do pdf
 • excel
   

Ceny korektur

 • Za normostranu – pohybují od 20 Kč/normostrana (většinou studenti, co si chtějí přivydělat) do 500 Kč/normostrana (to už je extrém). Standardní průměr za kvalitní službu je od 50
  do 90 Kč.
 • Hodinová sazba – tam, kde text není formátován do klasických normostran, např. u kalendářů či diářů (pohybuje se od 150 do 500 Kč).


  Chcete si objednat korekturu nebo poslat kalkulaci? Napište mi

  cassy25@seznam.cz   

 

 

Zpět