Kde ověřovat gramatiku, pravopis a správnou úpravu dokumentů?

16.05.2018 16:37

 

Pokud jste autory, ať už beletrie, odborných knih, článků, obchodních dopisů, blogujete nebo děláte korektury, jistě se vám stává, že si občas potřebujete ověřit psaní nějakého slova, slovního spojení, interpunkci nebo narazíte na nějaký stylistický problém. V takovém případě je dobré vědět, kam sáhnout pro ty správné informace. Já osobně nejčastěji chodím na:

 • www.internetovajazykovaprirucka.cz provozovaná Ústavem pro jazyk český AV ČR

  Občas zabrousím i sem:

   
 • Slovník spisovného jazyka českého (Academia, 1989, 8 dílů)
 • Česká technická norma – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
  ČSN 01 6910 (7/2014) – najdete v ní např. pravidla pro psaní závorek, lomítek, pomlček, spojovníků, číselných údajů, obchodní korespondence, e-mailů a řadu dalších potřebných věcí
 • Pravidla českého pravopisu s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Academia, 2001)
 • Akademický slovník cizích slov (Academia, 2001)
 • Slovník českých synonym (Karel Pala, Jan Všianský, NLN, 1994)

  Jaké webovky nebo knihy používáte nejčastěji pro ověřování vy? 


  Nechcete ztrácet čas ověřováním gramatických a stylistických pravidel? Objednejte si korekturu nebo mi napište na e-mail cassy25@seznam.cz. Kalkulaci zašlu obratem. 

Zpět