Posudky rukopisů

Nabízím zpracování odborného posudku rukopisu pro začínající autory nebo nakladatelství. Autory v posudku upozorním na případné nedostatky díla a zároveň jim doporučím, jak je odstranit.
 

Ceník:

 
  • Posudek literárního díla s připomínkami a doporučeními

         Poezie       

         hodinová sazba 250 Kč                               

         Próza (nebo jakýkoliv novinářský útvar )     

         300 Kč dílo do 15 stran                                

         500 Kč dílo od 16 do 50 stran

         1000 Kč dílo od 51 do 100 stran         

         1500 Kč dílo od 101 do 150 stran

         2000 Kč dílo od 151 do 200 stran

         2500 Kč dílo od 201 do 250 stran

         cena u děl s větším rozsahem stran dohodou

 

  • Posudek literárního díla včetně oprav vyznačených v textu

         Poezie       

         hodinová sazba 500 Kč

         Próza

         500 Kč dílo do 15 stran            

         1000 Kč dílo od 16 do 50 stran

         2000 Kč dílo od 51 do 100 stran          

         3000 Kč dílo od 101 do 150 stran

         3500 Kč dílo od 151 do 200 stran

         4000 Kč dílo od 201 do 250 stran

         cena u děl s větším rozsahem stran dohodou

 

Poznámka:

  •  1 strana = 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)
  •  ceny jsou uvedeny za každou započatou normostranu